0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Korda box Tackle Box Bundle deal

1 990 

Popis produktu

Tackle Box Collection – Sestavili jsme “kolekci” krabicˇek urcˇeny´ch pro ukla´da´ni´, abychom doplnili sadu Tackle Box. Jen nyni´ si mu°zˇete koupit Tackle Box s 6 dalsˇi´mi u´lozˇny´mi krabicˇkami v jedne´ sadeˇ. Zrˇejmeˇ ten nejlepsˇi´, nejkvalitneˇjsˇi´ a nejpropracovaneˇjsˇi´ tackle box na trhu!
Designe´rˇi od Kordy si dali za´lezˇet, aby byl box co nejvi´ce funkcˇni´ a pojmul obrovske´ mnozˇstvi´ bizˇuterie i prˇi kompaktni´ch rozmeˇrech.Najdete v neˇm celkem 29 prˇihra´dek pro ulozˇeni´ jake´koli bizˇuterie, za´sobni´k na 10 hotovy´ch na´vazcu°, ktere´ prˇipevni´te pomoci´ magnetu. Samozrˇejmeˇ jsou k dispozici oddeˇleni´ s natavitelny´mi prˇepa´zˇkami, do ktery´ch se dokonale vejdou sˇnˇu°rky a ha´cˇky Kamakura, stejneˇ tak i nove´ prˇi´slusˇenstvi´ ve forme za´sobni´ku° na oloveˇne´ sˇnˇu°ry a krabicˇek na drobnou bizˇuterii.

Parametry

Katalogové číslo: 5060660632763
Výrobce:Korda
crossmenu