Nákupní košíkNákupní košík
Košík je prázdný

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.rybarskepotreby-pardubice.cz
(NÁKUPNÍ ŘÁD)

Zákazník svou objednávkou stvrzuje, že se seznámil s následujícími podmínkami a souhlasí s nimi v plném rozsahu:

Úvodní ustanovení:
Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.rybarskepotreby-pardubice.cz. Podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího - tj. firmy Rybářské potřeby Pardubice a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží).
Ceny v internetovém obchodu jsou aktuální ceny v Kč včetně DPH pro koncového zákazníka.
Uvede-li kupující při registraci/objednávce svůj e-mail, bude automaticky informován o přijetí objednávky elektronickou poštou na uvedené adrese.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, zejména platnou výši ceny objednaného zboží v příslušném množství (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou na internetových stránkách, a zejména na stránce konečného potvrzení a odeslání objednávky.

Objednávka, uzavření smlouvy
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může vyžádat potvrzení objednávky.
Potvrzení o přijetí objednávky bude odesláno e-mailem. Případné nesrovnalosti pište zasláním e-mailu na adresu info@rybarskepotreby-pardubice.cz nebo telefonicky na tel.: +420 603 586 601.

Zrušení objednávky
Zrušení objednávky ze strany prodávajícího je možné z technických důvodů, náhlé změny nákupních cen nebo jiných nepředvídatelných okolností apod.
O důvodech zrušení a možných řešeních bude zákazník neprodleně vyrozuměn formou e-mailu.

Dodací a platební podmínky
Místem plnění je sídlo /bydliště/ nebo místo podnikání kupujícího uvedené v objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny.
Prodávající dodá zboží neprodleně, zpravidla do sedmi pracovních dnů po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, popř. po jejím potvrzení. V případě nemožnosti dodržení tohoto termínu, např. z technických důvodů, nepředvídatelných okolností apod., bude termín dodávky dohodnut se zákazníkem individuálně.
Kupní cena zboží je splatná v hotovosti - při převzetí dobírky. Zboží, které je objednáno „na dobírku“ se hradí v hotovosti dopravci při předání zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů, které činí maximálně 170 Kč za jednu dodávku, váhově nepřesahující 5 kg). Do  zahraničí zatím neodesílame. Informace o tomto způsobu platby je uvedena na přepravním listu včetně celkové částky s DPH. Přepravní list slouží zároveň jako doklad o zaplacení. Úložní doba balíku na poště je pouze 7 dní!!! Poté se balík vrátí zpět na prodejnu. Za opakované poslání si prodejce účtuje 250 Kč!


!!! Akční ceny jsou platné pouze pro prodej přes internetový obchod www.rybarskepotreby-pardubice.cz !!!

Vrácení zboží
Zboží bude přijato zpět za těchto podmínek:
a) Zboží musí být schopné dalšího prodeje, neporušené a v původním obalu.
b) Zákazník musí odeslat zboží spolu s kopií útržku z dobírkové nebo balíkové složenky běžnou balíkovou poštou a taktéž s číslem účtu, na které chce vrátit obnos za zboží.
c) Částka za zboží bude vrácena po odečtení nákladů na poštovné a balné.

Reklamace
Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího. U zboží zakoupeného prostřednictvím e-shopu www.rybarskepotreby-pardubice.cz má zákazník právo na jeho vrácení bez udání důvodu do 14 dnů od doručení. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a musí být odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu prodávajícího. Náklady na poštovné hradí kupující. Po jeho doručení bude zákazníkovi na jeho přání zboží vyměněno za jiné nebo zaslána částka (nejpozději do 30 dnů) odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží (po odečtení nákladů na poštovné a balné) na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody. Při výměně zboží nebo při již vyřízené reklamaci platí náklady na poštovné za opětovné zaslání prodávající.
Standardní záruka na produkty prodávané prodávajícím je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel se zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobcem. Záruční doba začíná datem uvedeným na dodacím listu, popř. na faktuře.

Závěrečná ustanovení
Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Firma Rybářské potřeby Pardubice je plátcem DPH.

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. 1. 2011 a platí do odvolání.
V Pardubicích dne 1. 1. 2011

lpg přestavba